Порівняльна стилістика англійської і української мов. Вид.2. Доп. і пер. [англ./укр.]: Навчальний посібник

Передня обкладинка
Нова Книга - 328 стор.
0 Рецензії/відгуки
Посібник є першою спробою системного висвітлення питань порівняльної стилістики англійської та української мов. В ньому проведено аналіз базової лінгво­стилістичної проблематики, - стилістичної семасіології та функціональної стилістики, - в ході якого розглянуто у порівняльному аспекті найпоширеніші виражальні засоби та основні функціональні стилі англійської та української мов. Окремий розділ книги присвячено стилістичним аспектам етнолінгвістики і міжкультурної комунікації, які становлять невід'ємну частину мовнокультурної компетенції перекладача або філолога. Це, зокрема, стратегії ввічливості, гендерний чинник стилетворення, сміхова культура.

Відгуки відвідувачів - Написати рецензію

Не знайдено жодних рецензій.

Вибрані сторінки

Зміст

Частина 23
261
Частина 24
266
Частина 25
268
Частина 26
281
Частина 27
288
Частина 28
289
Частина 29
292
Частина 30
296

Частина 9
100
Частина 10
117
Частина 11
140
Частина 12
150
Частина 13
151
Частина 14
153
Частина 15
154
Частина 16
156
Частина 17
172
Частина 18
178
Частина 19
227
Частина 20
242
Частина 21
243
Частина 22
252
Частина 31
297
Частина 32
298
Частина 33
303
Частина 34
305
Частина 35
309
Частина 36
310
Частина 37
311
Частина 38
313
Частина 39
315
Частина 40
317
Частина 41
318
Частина 42
323
Частина 43
324
Авторські права

Бібліографічна інформація