Степан Руданський. «Жалібний дяк». Гумореска
Читають учасниці Народного аматорського колективу «Театр Мініатюр» Наталія Васильківська та Валерія Сухомлин.
Художній керівник Сергій Кисельов.
Україна, м. Обухів.

Stephen Rudansky. «Piteous clerk». Performed by Natalie and Valerie Vasylkivska Sukhomlyn Party Amateur group «Theater miniatures»
Artistic Director Sergey Kiselev.
Ukraine, Obukhov.

Степан Руданський. Жалібний дяк

Щойно в церкві коли дяк
«Іже» заспіває,
Бідна баба у кутку
Мало не вмліває.
Аж завважив теє дяк,
До неї забрався.
«Чого плачете ви так?» —
Стару запитався.
«Як не плакати мені,—
Стара баба каже,—
Коли мене голос ваш
Аж за серце в’яже!
Так колись моя коза
На льоду кричала,
Як там її звірина,
Бідну, розривала».